Cốc giấy cafe 6.5 oz

Tên: Cốc giấy 6.5oz
Dung tích: 6.5oz ~ 195ml
Kích thước:
Đường kính miệng : 73mm
Đường kính đáy : 50mm
Chiều cao : 75mm

Tên: Cốc giấy 6.5oz
Dung tích: 6.5oz ~ 195ml
Kích thước:
Đường kính miệng : 73mm
Đường kính đáy : 50mm
Chiều cao : 75mm
+ Chất liệu
Giấy 1PE (205gsm)
Giấy kiểm nghiệm VSATTP Quốc Gia số: 3673/PKN-VKNQG (QCVN 12-1:2011/BYT)
+ Sử dụng
Thương mại: nhà hàng, quán coffee, quán take away, khách sạn,
phương tiện giao thông (máy bay; tàu điện ngầm, xe bus…)
Sinh hoạt: gia đình, văn phòng, xưởng sản xuất, tòa nhà…
Khu công cộng: Bệnh viện, trường học….
Sản xuất: Khu công nghiệp, chế xuất…
Sử dụng trong các hội nghị, hội thảo, lễ hội, du lịch…