huser

Cử tri mới – lực lượng có thể quyết định thành bại Trump – Biden

Trong số những người đã bỏ phiếu, khoảng 24 triệu người (chiếm 1/4 số phiếu) không đi bỏ phiếu năm 2016 và 8 triệu người (8%) bỏ phiếu lần đầu. Nếu kết quả khảo sát chính xác, Joe Biden sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Nhưng 4 năm trước, khảo sát đã…

Flat bottom bag Xem thêm »